ερασιτέχνης

ο, θηλ. ερασιτέχνις
1. αυτός που. αγαπάει την τέχνη, ο φιλότεχνος
2. εκείνος που ασχολείται από αγάπη και ενδιαφέρον, όχι επαγγελματικά με τέχνη, επιστήμη, άθλημα, εργασία κ.λπ. («ερασιτέχνης φωτογράφος, ερασιτέχνης ζωγράφος, ερασιτέχνης δύτης» κ.λπ.)
3. όποιος κάνει κάτι περιστασιακά,όχι συστηματικά («ερασιτέχνης καπνιστής»)
4. φρ. «ερασιτέχνης ηθοποιός»
α) ο μη επαγγελματίας ηθοποιός
β) δόκιμος, μαθητευόμενος ηθοποιός
γ) χρησιμοποιείται από ηθοποιούς και κριτικούς με μειωτική ή και υβριστική σημασία για αδέξιο, κακό ηθοποιό.
[ΕΤΥΜΟΛ. Για το α’ συνθετικό βλ. ερασίμολπος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ερασιτέχνης — ο θηλ. ερασιτέχνιδα 1. αυτός που αγαπά την τέχνη, ο φιλότεχνος. 2. αυτός που καταγίνεται με κάτι πάρεργα (όχι επαγγελματικά): Ερασιτέχνης ζωγράφος. – Eρασιτέχνης ψαράς κτλ. 3. (ειρωνικά), αυτός που από ανικανότητα δεν ασκεί σωστά το επάγγελμά του …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ερασιτέχνης — [эраситэхнис] ουσ. а любитель, дилетант …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • διλετάντης — και ντιλετάντης, ο ερασιτέχνης (κυρίως σε θέματα τέχνης και αρχαιολογίας). [ΕΤΥΜΟΛ. < ιταλ. dilettante «ερασιτέχνης στην τέχνη» μτχ. τού dilettare λατ. delectare «τέρπω, ευφραίνω»] …   Dictionary of Greek

  • αξία — Όρος που χρησιμοποιείται στην οικονομική γλώσσα, όπου σημαίνει τη σημασία που ο άνθρωπος αποδίδει σε ένα αγαθό. Η θεωρία της α. αποτέλεσε για πολύ καιρό ένα από τα θεμελιώδη σημεία της πολιτικής οικονομίας, επειδή οι οικονομολόγοι πίστευαν πως… …   Dictionary of Greek

  • βοτανολόγος — ο ο επιστήμονας ή ερασιτέχνης συλλέκτης βοτάνων …   Dictionary of Greek

  • γελοιογράφος — ο ο καλλιτέχνης ή ερασιτέχνης που ασχολείται με τη γελοιογραφία. [ΕΤΥΜΟΛ. < γελοίος + γράφος < γράφω. Η λ. μαρτυρείται από το 1854 στο περιοδικό Ν. Πανδώρα από τον Φωκίονα] …   Dictionary of Greek

  • δύτης — Άτομο που εφοδιάζεται με κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές, ώστε να μπορεί να παραμείνει υποθαλάσσια, με σκοπό να εκτελέσει έρευνες και διάφορων ειδών εργασίες. Ο δ. χρησιμοποιεί συνήθως ένα ένδυμα από αδιάβροχο ύφασμα, το οποίο κλείνει ερμητικά… …   Dictionary of Greek

  • ερασιτεχνία — η [ερασιτέχνης] η ιδιότητα τού ερασιτέχνη …   Dictionary of Greek

  • ερασιτεχνισμός — ο [ερασιτέχνης] η ερασιτεχνία …   Dictionary of Greek

  • ηθοποιός — Εκείνος που ερμηνεύει ή αυτοσχεδιάζει μια θεατρική δράση όπου υποδύεται ένα πρόσωπο. Ερμηνευτής είναι ο η. που χρησιμοποιεί τα λόγια άλλων, δηλαδή ενός γραπτού κειμένου που έχει αυτόνομη λογοτεχνική αξία· αυτοσχεδιαστής είναι ο η. που παραμερίζει …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.